Welkomstpagina

SEQUI

ID 100128285

SEQUI is Latijn voor volgen, begeleiden, meegaan, gelijke tred houden; als maatstaf hanteren en navolgen; aan de beurt komen en verderzetten. Het werkwoord sequi kent ook in het Nederlands heel wat afleidingen, zoals sociaal (het volgen van een groep) of secondant (helper of getuige). In diezelfde lijn verwijst het ook naar consequent zijn en een zekere (logische) sequentie, opeenvolging of rangorde zoeken en respecteren.

Als psychotherapeut vinden wij ons terug in de Integratieve Psychologie, een benadering waarin de werkzame principes uit diverse stromingen en scholen worden gehanteerd binnen een theoretisch kader dat met alle beschikbare gegevens tracht rekening te houden. Opmerkelijk is dat daarbij een groeimodel wordt gehanteerd in plaats van een ziektemodel. Een waaier aan technieken kan worden ingezet bij de vragen en problemen waartoe ze hun efficiëntie optimaal hebben aangetoond.

Het werkwoord begeleiden vat dus het beste de bijdrage samen die wij leveren aan uw groei en evolutie op diverse domeinen in uw leven.

Het kan hierbij gaan over levensvragen, persoonlijke of relatieproblemen, of het bijsturen of heroriënteren van uw loopbaan.