Career coaching

Career coaching

Iedereen is er zich van bewust dat onze loopbaan langer zal duren en daardoor ook een traject met meer variatie qua jobinhoud en werklast zal vertonen. Steeds meer mensen gaan actief op zoek naar de ideale mix van werk en privé, in functie van onze mogelijkheden, talenten, interesses, waarden en beschikbaarheden – en dat in elke fase van ons leven.

De balans tussen voldoening halen uit onze job, opgaan in onze passies of nieuwe uitdagingen in ons leven zoeken, verdient aandacht. Precies omdat mensen evolueren in hoe en wie we zijn en omdat onze omgeving continu verandert, is het zinvol onderweg eens stil te staan bij de vraag of we nog op de optimale route naar ons levenswerk zitten.

Vaak komen deelnemers tijdens een loopbaanbegeleiding tot de vaststelling dat ze eigenlijk wel goed zitten, maar leren door nieuwe inzichten hun ergernissen of onvoldane verwachtingen op een constructieve manier aan te pakken of hun wensen duidelijker te verwoorden naar hun leidinggevende.

 

Loopbaanbegeleiding bij Sequi spreekt heel diverse vragen en uitdagingen aan :

 • na een eerste werkervaring wenst u zich te heroriënteren 
 • u wenst een check-up te maken of u nog goed zitten en op de gewenste koers
 • u had altijd al nog andere plannen en wenst uit te zoeken of het daar nu het moment voor is
 • het evenwicht tussen uw werk en privéleven is zoek en daar wil u iets aan doen
 • na een voorval in privé- of werkomgeving wil u van job veranderen
 • u zoekt ondersteuning om uw eigen zaak op te bouwen, eventueel in bijberoep
 • uw wil de mogelijkheden verkennen om een zachte landing richting eindeloopbaan te plannen

Steeds meer werkgevers moedigen hun medewerkers aan in de vertrouwelijke omgeving van een loopbaancentrum alles voor zichzelf op een rijtje te zetten.
Zo kunnen alle aanwezige talenten beter tot hun recht komen en vergroot de inzetbaarheid en motivatie van alle medewerkers.

Missie

Loopbaanbegeleiding bij Sequi laat u met veel zorg en waardering uw talenten en voorkeuren duidelijk in kaart brengen, met aandacht voor uw successen, realisaties en verwachtingen.
U leert werken met competenties als constructief instrument om de functievereisten van uw huidige en/of gewenste job te vergelijken met uw huidige profiel en ontwikkelpunten.
Sequi combineert op unieke wijze een HR-achtergrond en kennis van het bedrijfsleven met jaren ervaring als psychotherapeut. Sequi wil u van deze expertise laten genieten en biedt u ondersteuning en adviezen die relevant / van toepassing / … zijn in beide werelden : de realiteit van de werkvloer en uw persoonlijke beleving ervan.

Aanpak

Bij aanvang bespreekt u met uw coach wat uw vragen en verwachtingen zijn, die in enkele doelstellingen worden vastgelegd. U krijgt een aantal vragenlijsten, denkkaders en huiswerk mee die u maximaal ondersteunen in uw proces, dat zich ook tussen de sessies door verder ontplooit. Heel wat aandacht gaat naar het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat u samen met uw coach vertaalt in een persoonlijk actieplan met concrete afspraken. Zo krijgt u de middelen en instrumenten om het verdere verloop van uw loopbaan zelf in handen te nemen (empowerment).

Resultaat

 • Loopbaanbegeleiding resulteert altijd in het openen van meer opties :
 • bijsturen van de huidige job en hoe men die ervaart (job crafting);
 • diverse methodes om knelpunten aan te pakken, met hun voor- en nadelen;
 • het ontwikkelen van nieuwe initiatieven binnen of naast de huidige job;
 • zoeken naar de optimale locatie, werkuren, meer specifieke verantwoordelijkheden of groeimogelijkheden;
 • starten met een bijberoep of eigen zaak;
 • op zoek gaan naar een nieuwe job in een andere organisatie die beter beantwoordt aan uw verwachtingen.

Deze kennis van zaken laat u beslissingen nemen waar u langer voldoening uit haalt.

 

Sequi organiseert gratis infosessies in Gent : elke derde woensdag van de maand. 

Locatie : Sequi, Stapelplein 21, Gent – steeds van 19.30u tot 20.30u.